เมื่อใดที่ต้องสอบเทียบ

เมื่อใดที่ต้องสอบเทียบ

เมื่อใดที่ต้องสอบเทียบ การสอบเทียบเครื่องมือวัดจะต้องทำเมื่อใดก็ตามที่ผลการวัดขอ ...