– MIT ยังมีบริการหรือให้แบบพิมพ์กระดาษ (Hard Copy) อยู่ตามปกติ
ลูกค้าที่ยังต้องการใช้แบบพิมพ์กระดาษ (Hard Copy) ยังมีการพิมพ์ส่งให้ปกติตามเดิม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม *สามารถดาวน์โหลดไฟล์ผ่านแอพพลิเคชั่น MIT iPLUS

– หากลูกค้าประสงค์ใช้ E-Cert. MIT จะนำส่งใบรับรองผลทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF
– การนำส่งไฟล์ E-Cert. มี 3 ช่องทางได้แก่ 1.อีเมลที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ 2.แฟลชไดร์ฟ/ทรัมไดร์ฟ 3.ดาวน์โหลดไฟล์ผ่านแอพพลิเคชั่น MIT iPLUS
– ในกรณีส่งทางอีเมลจะส่งให้ไม่เกิน 10 ฉบับ/ครั้ง
– ในกรณีใช้ ต่อครั้งมีจำนวนตั้งแต่ 11 ฉบับขึ้นไป ทาง MIT จะจัดส่งเป็นแฟลชไดร์ฟ/ทรัมไดร์ฟ ให้ลูกค้า
– แฟลชไดร์ฟ/ทรัมไดร์ฟ สามารถบรรจุไฟล์ E-Cert. ได้มากถึง 220 – 250 ฉบับ
– ในกรณีที่ต้องการแบบพิมพ์กระดาษในบางครั้ง สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านเจ้าหน้าที่ได้ (จะดำเนินการพิมพ์ส่งให้ตามร้องขอ) ไม่มีค่าใช้จ่าย
– หากต้องการรับเป็นไฟล์ E-Cert. / สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทางฝ่ายขายได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียน หรือสมัครใช้งาน แต่อย่างใด
– หากใบรับรอง ต้องแก้ไขหรือมีความผิดพลาด(จากทางMIT) สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ตามปกติ ไม่มีค่าใช้จ่าย
– ทั้งนี้ระยะเวลาการได้รับ E-Cert. ทั้งทางอีเมล หรือแฟลชไดร์ฟ เป็นไปตามมาตราฐาน 7-14 วัน หรือตามกำหนดที่ติดต่อ หรือตกลงกันไว้

c Expand All C Collapse All

ทาง MIT มีการจำหน่ายเครื่องมือวัดทางอุตสาหรรมค่ะ

ความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัดที่ยอมให้เกิดขึ้นได้มากที่สุด ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

Liquid Flow Meter
Electrical
Analysis
Air/Gas Flow Meter/Thermal Flow Meter
Temperature Source
Moisture
Air Velocity/Air Flow Hood
Temperature
Volumetric
Barometer
Mass
Pressure/Vacuum
Temperature Enclosure
Gas Analyzer
Balance
Temp & Humidity
Dimension

สามารถชำระสินค้าได้ทั้งเงินสดและเครดิต

– MIT ยังมีบริการหรือให้แบบพิมพ์กระดาษ (Hard Copy) อยู่ตามปกติ
ลูกค้าที่ยังต้องการใช้แบบพิมพ์กระดาษ (Hard Copy) ยังมีการพิมพ์ส่งให้ปกติตามเดิม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม *สามารถดาวน์โหลดไฟล์ผ่านแอพพลิเคชั่น MIT iPLUS

– หากลูกค้าประสงค์ใช้ E-Cert. MIT จะนำส่งใบรับรองผลทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF
– การนำส่งไฟล์ E-Cert. มี 3 ช่องทางได้แก่ 1.อีเมลที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ 2.แฟลชไดร์ฟ/ทรัมไดร์ฟ 3.ดาวน์โหลดไฟล์ผ่านแอพพลิเคชั่น MIT iPLUS
– ในกรณีส่งทางอีเมลจะส่งให้ไม่เกิน 10 ฉบับ/ครั้ง
– ในกรณีใช้ ต่อครั้งมีจำนวนตั้งแต่ 11 ฉบับขึ้นไป ทาง MIT จะจัดส่งเป็นแฟลชไดร์ฟ/ทรัมไดร์ฟ ให้ลูกค้า
– แฟลชไดร์ฟ/ทรัมไดร์ฟ สามารถบรรจุไฟล์ E-Cert. ได้มากถึง 220 – 250 ฉบับ
– ในกรณีที่ต้องการแบบพิมพ์กระดาษในบางครั้ง สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านเจ้าหน้าที่ได้ (จะดำเนินการพิมพ์ส่งให้ตามร้องขอ) ไม่มีค่าใช้จ่าย
– หากต้องการรับเป็นไฟล์ E-Cert. / สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทางฝ่ายขายได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียน หรือสมัครใช้งาน แต่อย่างใด
– หากใบรับรอง ต้องแก้ไขหรือมีความผิดพลาด(จากทางMIT) สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ตามปกติ ไม่มีค่าใช้จ่าย
– ทั้งนี้ระยะเวลาการได้รับ E-Cert. ทั้งทางอีเมล หรือแฟลชไดร์ฟ เป็นไปตามมาตราฐาน 7-14 วัน หรือตามกำหนดที่ติดต่อ หรือตกลงกันไว้

ทาง MIT มีบริการรับ-ส่งเครื่องมือค่ะ

มีบริการสอบเทียบนอกสถานที่ค่ะ อาจจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นค่าบริการ Onsite Service เพิ่มเติมหรือตามตกลงกันค่ะ

7-14 วันทำการ

การสอบเทียบหน้างานจะเร็วกว่าค่ะ

**เพิ่มเติม**

 • หากส่งเครื่องมือเข้าสอบเทียบที่ Lab จะใช้ระยะเวลาสอบเทียบประมาณ 7-14 วันทำการค่ะ
 • การสอบเทียบหน้างานสามารถคุยรายละเอียดวันที่ต้องการสอบเทียบกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้เลยค่ะ ว่าคุณลูกค้าสะดวกให้เข้าสอบเทียบช่วงไหนค่ะ

รายละเอียดงาน

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัต (Calibration Service) ทั้งภายในบริษัทและภายนอกบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์. ไฟฟ้า. เครื่องมือวัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเรียน ร.ด. ปี 3
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน และโปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้
 • สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่
 • บุคลิกดี มีความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ พร้อมที่จะเรียนรู้

รายละเอียดงาน

ดำเนินการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์การตลาดในรูปแบบต่าง ๆ ( ทั้งการส่งเสริมภาพลักษณ์ และสื่อการขาย ให้เหมาะสมกับแต่ละช่องทาง ดูแล ควบคุม และปรับเปลี่ยนสื่อ บนช่องทางเว็บไซต์ รวมทั้งการรวบรวมสถิติการใช้งาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย-หญิง อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส. ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สามารถออกแบบ และใช้โปรแกรม Ai Ps และอื่นๆ ไต้
 • มีความรู้ด้านการตลาตออนไลน์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • หากมีประสบการณ์ต้านการตลาต ด้านเว็บไซต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

MIT จะมีการส่ง Service Report เพื่อให้ลูกค้าหรือเจ้าของเครื่องมือได้ตรวจทานความถูกต้องของผลหรือค่าที่ได้รับ รวมทั้งข้อมูลต่างๆเช่น ชื่อ ที่อยู่ หรือเครื่องมือที่สอบเทียบก่อนที่จะทำการออกใบเซอร์ และจะจัดส่งใบรับรอง(Certificate) ภายใน 7-14 วัน หรือตามตกลง

ตรวจสอบได้ใน (link)