บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด calibration เครื่องมือวัด

MIT บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด คาริเบท เครื่องมือวัด lab calibration

บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด ได้รับการรับรองดังต่อไปนี้

1.การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (CALIBRATION)

 • ใบรับรองเลขที่: สอบเทียบ 0052
 • ขอบข่ายการรับรอง: การสอบเทียบอัตตาการไหล อุณหภูมิ ความดัน ความชื้น ไฟฟ้า
 • เคมี แรงดึง แรงอัด แรงบิด มวล และปริมาตร
 • หน่วยงานที่ออกใบรับรอง: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
 • วันที่ได้รับการรับรองครั้งแรก: 16 มกราคม 2547
 • วันที่ได้รับการรับรองล่าสุด: 14 กันยายน 2566
 • วันหมดอายุ: 5 มกราคม 2571

บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด
ห้องปฏิบัติการตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๔ ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 – 2561 (SO/IEC 17025 : 2017)
ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ ๐๐๕๒
โดยมีสาขาการรับรองตามรายละเอียดแนบท้ายใบรับรอง
ตั้งแต่ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ถึง วันที่ ถึง ๐๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๗๑

บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด
ห้องปฏิบัติการตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๔ ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025 – 2561 (SO/IEC 17025 : 2017)
ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ ๐๐๕๒
โดยมีสาขาการรับรองตามรายละเอียดแนบท้ายใบรับรอง
ตั้งแต่ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ถึง วันที่ ถึง ๐๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๗๑

2. ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ANAB ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ISO/IEC 17025 : 2017 : มาตรฐานสากลสำหรับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
 • วันที่ได้รับการรับรอง : 14 กันยายน 2566
 • หมายเลขการรับรอง: AC-3237
 • ขอบเขตการรับรอง: การสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิ ความดัน ความชื้น ไฟฟ้า แรงดึง แรงอัด แรงบิด และปริมาณ
 • วันหมดอายุ: 5 มกราคม 2571

บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด
ห้องปฏิบัติการตั้งอยู่เลขที่ 214 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ตามมาตรฐาน ANAB ประเทศสหรัฐอเมริกา ISO/IEC 17025 : 2017
ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
หมายเลขการรับรองที่ AC-3237
โดยมีสาขาการรับรองตามรายละเอียดแนบท้ายใบรับรอง
ตั้งแต่ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566
ถึง วันที่ ถึง วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2568

ขอบข่ายบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด สอบเทียบ flow meter คาริเบท เครื่องมือวัด และการรับรอง

บริการตรวจสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัด

 • calibration เครื่องมือวัด
 • การไหล (Liquid Flow)
 • การไหล (Air Flow)
 • ความดัน (Pressure)
 • การไหลและตรวจจับก๊าซ (Gas Flow & Detector)
 • อุณหภูมิ (Temperature)
 • อุณหภูมิและความชื้น (Temperature & Humidity)
 • ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Enclosure & Freezer)
 • มวล (Mass)
 • ไฟฟ้า (Electrical)
 • เคมี (Chemical)
 • มิติ (Dimension)
 • ปริมาตร (Volumetric)
 • การแพทย์ (Medical)
บริการทั้งหมด

 

นอกจากบริการสอบเทียบและรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบแล้ว บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด ยังมีบริการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มีรถบริการเคลื่อนที่พร้อมเดินทางไปให้บริการสอบเทียบที่หน้างานของคุณได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทราบผลและปรับค่าเครื่องมือด้วยทีมวิศวกรผู้ชำนาญได้ทันที การสอบเทียบของเรามีผลที่แม่นยำและเชื่อถือได้มากที่สุด