ระบบที่จะช่วยดูแลงานสอบเทียบของคุณ ผ่านแอปพลิเคชัน MIT iPLUS ซึ่งใช้ได้ทั้งโทรศัพท์ แท็บเล็ต แล็ปท็อปเคลื่อนที่ และพีซี ช่วยทำให้การจัดการงานสอบเทียบฯ ขององค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยฟังก์ชั่น เช่น ระบบ E-File Database (ลดขั้นตอนและพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล), ระบบPaperless (ลดการใช้กระดาษ), ระบบ Notification (การแจ้งเตือนที่จะทำให้ทราบถึงรอบการสอบ รวมทั้งสถานะว่าทำถึงขั้นตอนไหน) และระบบอื่นๆ ที่จะเข้ามาลดการทำงานที่ยุ่งยาก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายขององค์กรท่านได้

เข้าสู่ระบบ (สำหรับลูกค้าที่ได้รับสิทธิใช้งาน) ลงทะเบียน (สำหรับลูกค้าขอเปิดสิทธิใช้งาน) แนะนำข้อมูล และการใช้งาน MIT iPLUS

สอบเทียบเครื่องมือวัด การสอบเทียบ lab calibration

MIT บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด lab calibration การสอบเทียบ สอบเทียบ flow meter
มีแอปพลิเคชัน MIT iPLUS ให้ใช้งานเป็นระบบที่จะช่วยดูแลงานสอบเทียบ

MIT บริษัทสอบเทียบเครื่องมือวัด บริษัทรับ calibration รับสอบเทียบเครื่องมือวัด ผู้ให้บริการการสอบเทียบที่ครบวงจร สามารถบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทุกภาคอุตสาหกรรมต่างๆ
ทั่วประเทศห้แก่ผู้ต้องการได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงรักษามาตรฐานการดูแลผู้ใช้บริการได้อย่างแข็งแกร่งในตลอดเวลาและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้า ให้ดำเนินการด้วยความราบรื่น
เพื่อรักษาความเป็นผู้นำ และความยั่งยืนทางด้านงานบริการสอบเทียบอย่างต่อเนื่อง

ขอบข่ายบริการการสอบเทียบ และการรับรอง

ขอบข่ายบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด และการรับรอง

บริการตรวจสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัด

 • calibration เครื่องมือวัด
 • การไหล (Liquid Flow)
 • การไหล (Air Flow)
 • ความดัน (Pressure)
 • การไหลและตรวจจับก๊าซ (Gas Flow & Detector)
 • อุณหภูมิ (Temperature)
 • อุณหภูมิและความชื้น (Temperature & Humidity)
 • ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Enclosure & Freezer)
 • มวล (Mass)
 • ไฟฟ้า (Electrical)
 • เคมี (Chemical)
 • มิติ (Dimension)
 • ปริมาตร (Volumetric)
 • การแพทย์ (Medical)

ช่วยเหลือ และสนับสนุนลูกค้า

ให้ความสำคัญต่อความรู้ การสอบเทียบ สอบเทียบเครื่องมือวัด สอบเทียบ flow meter และ calibration เครื่องมือวัด ในระบบคุณภาพ มีการจัดอบรมสัมมนาให้กับลูกค้าในหัวข้อเกี่ยวกับมาตรวิทยาเพื่อช่วยเสริมทักษะ และความรู้ (สามารถติดตามรอบการอบรมได้ผ่านเจ้าหน้าที่ของมิราเคิลฯ ที่ดูแลท่าน)

เครื่องคำนวนค่า และตารางค่าคำนวน

ลูกค้าของ มิราเคิลฯ

กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการตรวจสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัด calibration เครื่องมือวัด คาริเบทเครื่องมือวัด lab calibration สอบเทียบ flow meter
อาทิ ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน เป็นต้น

อุตสาหกรรมสินค้าอาหาร และเครื่องดื่ม

เครื่องมือการแพทย์ และเภสัชกรรม

อุตสาหกรรมน้ำมันปรุงอาหาร แป้ง และน้ำตาล

สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมเหล็ก

การประปา และอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย

โรงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมพลังงาน

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และพลาสติก

อุตสาหกรรมเยื่อ และกระดาษ

อุตสาหกรรมรถยนต์ และยางรถ

อุตสาหกรรมการบิน