ระบบที่จะช่วยดูแลงานสอบเทียบของคุณ ผ่านแอปพลิเคชัน MIT iPLUS ซึ่งใช้ได้ทั้งโทรศัพท์ แท็บเล็ต แล็ปท็อปเคลื่อนที่ และพีซี ช่วยทำให้การจัดการงานสอบเทียบฯ ขององค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยฟังก์ชั่น เช่น ระบบ E-File Database (ลดขั้นตอนและพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล), ระบบPaperless (ลดการใช้กระดาษ), ระบบ Notification (การแจ้งเตือนที่จะทำให้ทราบถึงรอบการสอบ รวมทั้งสถานะว่าทำถึงขั้นตอนไหน) และระบบอื่นๆ ที่จะเข้ามาลดการทำงานที่ยุ่งยาก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายขององค์กรท่านได้

เข้าสู่ระบบ (สำหรับลูกค้าที่ได้รับสิทธิใช้งาน) ลงทะเบียน (สำหรับลูกค้าขอเปิดสิทธิใช้งาน) แนะนำข้อมูล และการใช้งาน MIT iPLUS

ขอบข่ายบริการการสอบเทียบ และการรับรอง

ช่วยเหลือ และสนับสนุนลูกค้า

ให้ความสำคัญต่อความรู้ในระบบคุณภาพ มีการจัดอบรมสัมมนาให้กับลูกค้าในหัวข้อเกี่ยวกับมาตรวิทยา
เพื่อช่วยเสริมทักษะ และความรู้ (สามารถติดตามรอบการอบรมได้ผ่านเจ้าหน้าที่ของมิราเคิลฯ ที่ดูแลท่าน)

เครื่องคำนวนค่า และตารางค่าคำนวน

ลูกค้าของ มิราเคิลฯ

อุตสาหกรรมสินค้าอาหาร และเครื่องดื่ม

เครื่องมือการแพทย์ และเภสัชกรรม

อุตสาหกรรมน้ำมันปรุงอาหาร แป้ง และน้ำตาล

สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมเหล็ก

การประปา และอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย

โรงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมพลังงาน

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และพลาสติก

อุตสาหกรรมเยื่อ และกระดาษ

อุตสาหกรรมรถยนต์ และยางรถ

อุตสาหกรรมการบิน

เสียงจากลูกค้า มิราเคิลฯ

MIT มีความจริงใจ และจริงจังในการดูแลลูกค้า
เจ้าหน้าที่มีความชำนาญในการสอบเทียบทำให้รู้สึกเชื่อมั่นในความสามารถของ lab ตามมาตราฐาน ISO17025 การให้บริการของ MIT มีความรวดเร็ว ระบบ MIT iPlus สะดวกในการใช้งานและค้นหา

Molex (Thailand) Co., Ltd.

Lab specialist

MIT ติดต่อประสานงานได้ สะดวกและรวดเร็ว
พร้อมมาตรฐานการสอบเทียบตามที่บริษัทต้องการพนักงานที่เข้ามาสอบเทียบเป็นกันเอง สอบถามรายละเอียดการสอบเทียบได้ตลอด

Thai beverage public Co., Ltd.

Electrical & Instrument