ระบบที่จะช่วยดูแลงานสอบเทียบของคุณ ผ่านแอปพลิเคชัน MIT iPLUS ซึ่งใช้ได้ทั้งโทรศัพท์ แท็บเล็ต แล็ปท็อปเคลื่อนที่ และพีซี ช่วยทำให้การจัดการงานสอบเทียบฯ ขององค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยฟังก์ชั่น เช่น ระบบ E-File Database (ลดขั้นตอนและพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล), ระบบPaperless (ลดการใช้กระดาษ), ระบบ Notification (การแจ้งเตือนที่จะทำให้ทราบถึงรอบการสอบ รวมทั้งสถานะว่าทำถึงขั้นตอนไหน) และระบบอื่นๆ ที่จะเข้ามาลดการทำงานที่ยุ่งยาก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายขององค์กรท่านได้

เข้าสู่ระบบ (สำหรับลูกค้าที่ได้รับสิทธิใช้งาน) ลงทะเบียน (สำหรับลูกค้าขอเปิดสิทธิใช้งาน) แนะนำข้อมูล และการใช้งาน MIT iPLUS