ไขข้อข้องใจการ สอบเทียบเครื่องมือวัด ทำไมจึงสำคัญ?

สอบเทียบเครื่องมือวัด

ไขข้อข้องใจการ สอบเทียบเครื่องมือวัด ทำไมจึงสำคัญ?

เหตุใดการ สอบเทียบเครื่องมือวัด มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย ทุกอุตสาหกรรมที่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์มากขึ้น ซึ่งอาจสูงกว่าต้นทุนการสอบเทียบเสียด้วยซ้ำ ดังนั้นการ สอบเทียบเครื่องมือวัด เพื่อขจัดปัญหาเหล่านี้ จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการในหลายๆ บริษัท กำลังเริ่มดำเนินการอย่างรวดเร็ว เพื่อให้แน่ใจว่าข้อผิดพลาด ที่เกี่ยวข้องกับการวัด อยู่ในช่วงของเกณฑ์การยอมรับตามข้อกำหนด ดังนั้นอุปกรณ์การวัดที่แม่นยํา จำเป็นต้องทำการ สอบเทียบเครื่องมือวัด อย่างสม่ำเสมอ นั่นเอง

การสอบเทียบ (Calibration) คือ การเปรียบเทียบระหว่างการวัดตามมาตรฐาน (Standard) ของอุปกรณ์นั้น ๆ กับการวัดโดยใช้เครื่องมือของคุณ ซึ่งตามปกติความแม่นยําของมาตรฐานในการวัด สำหรับการ สอบเทียบเครื่องมือวัด ควรเป็นสิบเท่าของอุปกรณ์วัดที่ต้องการทดสอบ อย่างไรก็ตามบางองค์กร ก็มีการยอมรับอัตราส่วนความแม่นยํา 3:1 เป็นมาตรฐานในการสอบเทียบ ถึงแม้ความละเอียดอาจน้อยกว่า แต่ก็สามารถสอบเทียบได้อย่างถูกต้อง เช่นเดียวกัน

อย่างที่ทราบกันดีว่าการ สอบเทียบเครื่องมือวัด มีวัตถุประสงค์ชัดเจน 2 ประการ คือ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ และถือเป็นการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ของการวัด นอกจากนี้ในทางปฏิบัติ ยังรวมถึงการซ่อมแซมอุปกรณ์ ที่ไม่ได้สอบเทียบเป็นระยะเวลานาน ให้สามารถใช้งานตามปกติได้อีกครั้ง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการ สอบเทียบเครื่องมือวัด จะจัดทํารายงาน ที่แสดงการสอบเทียบ ณ จุดวัดต่าง ๆ ตามเงื่อนไขของอุปกรณ์ และแสดงข้อผิดพลาดในการวัด ทั้งก่อนและหลังการสอบเทียบอีกด้วย

ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตาม ที่อุปกรณ์หรือเครื่องมือวัด ใกล้ครบตามนัดการสอบเทียบ (Due date) ควรรีบส่งอุปกรณ์ไปก่อนเวลา เนื่องจากจะสามารถ สอบเทียบเครื่องมือวัด ได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องความแม่นยํา มั่นใจได้เลยว่า คุณภาพของสินค้าที่มาจากเครื่องมือวัด ที่ผ่านการสอบเทียบ ย่อมได้เปรียบเรื่องความน่าเชื่อถือ มากกว่าเครื่องมือที่ไม่ผ่านการสอบเทียบ ดังนั้นการ สอบเทียบเครื่องมือวัด จึงจัดได้ว่ามีความสำคัญ ที่จะทำให้เกิดการพัฒนา ในเรื่องคุณภาพของสินค้า และความน่าเชื่อถือควบคู่กัน

4 เหตุผล ทำไมต้อง สอบเทียบเครื่องมือวัด

  1. มีอายุการใช้งานนานขึ้น

การเสื่อมสภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ มักเกิดขึ้นได้ปกติ ตามอายุการใช้งานที่นานขึ้นเรื่อย ๆ  ดังนั้นการ สอบเทียบเครื่องมือวัด และอุปกรณ์ จึงควรทำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อช่วยให้มั่นใจว่า เครื่องมือสามารถวัดค่าในปัจจุบัน ได้อย่างแม่นยำตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ จึงควรมีความใส่ใจในเครื่องมือวัด หรืออุปกรณ์ที่ใกล้เสื่อมสภาพ เพราะจะทำให้ทราบระยะเวลา ที่ควร สอบเทียบเครื่องมือวัด ซึ่งถ้าจะให้แนะนำ ควรดำเนินการก่อนครบกำหนด Due date เพราะจะทำให้เครื่องวัด คงประสิทธิภาพ มีการวัดที่มีความแม่นยำสูง ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และยาวนานยิ่งขึ้น รวมทั้งได้กำหนดแนวทางแก้ ป้องกัน หรือหาเครื่องมือทดแทนกรณีเครื่องมือนั้นๆ จำเป็นต้องซ่อมแซม หรือนำไปปรับปรุง เพื่อให้งานผลิตสินค้าขององค์กร ไม่ติดขัดจากการขาดเครื่องมือ หรือใช้เครื่องมือที่ไม่ได้คุณภาพ

  1. เพิ่มความปลอดภัย

เมื่อคุณใช้อุปกรณ์สอบเทียบ สําหรับกระบวนการที่จําเป็นในการผลิต หากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ แม้แต่ความไม่ถูกต้องเพียงเล็กน้อย ที่ตรวจพบจากการ สอบเทียบเครื่องมือวัด ก็ตาม อาจส่งผลให้เครื่องจักร ทํางานไม่ถูกต้อง หรือให้ข้อมูลที่ผิดพลาด เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย จนบางครั้งอาจนําไปสู่การบาดเจ็บของพนักงาน หรือผู้ป่วย แถมเครื่องจักรยังพัง จากการประมวลผลผิดพลาดอีกด้วย ดังนั้นถ้าอยากปราศจากอันตราย ควรส่งเครื่องมือไป สอบเทียบเครื่องมือวัด เป็นประจํา รับรองได้เลยว่า เครื่องมือวัดจะมีความแม่นยํา ที่สำคัญสามารถหลีกเลี่ยง จากสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยได้เป็นอย่างดี 

  1. ประหยัดต้นทุน 

ประโยชน์อีกหนึ่งอย่าง ของการ สอบเทียบเครื่องมือวัด และอุปกรณ์ ตามรอบระยะเวลาที่แนะนํา คงหนีไม่พ้นเรื่องการควบคุมคุณภาพที่ดี ทำให้มีต้นทุนที่ลดลง จากการเกิดของเสียที่ไม่ต้องการ เช่น การวัดอุณหภูมิอาหารที่ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เน่าเสีย และต้องทิ้งทั้งหมด หรือพนักงานในห้องปฏิบัติการ อ่านผลข้อมูลไม่ถูกต้อง ทําให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่มีความหมาย เสียเวลาแถมเสียเงินในการจ่ายค่าแรง ดังนั้นไม่ว่าอุตสาหกรรมใดก็ตาม ควรให้ความสำคัญกับการ สอบเทียบเครื่องมือวัด เพื่อลดข้อผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้คุณ ประหยัดต้นทุนได้มากกว่าที่คิด!

  1. ออกใบรับรองผลง่าย

หลายอุตสาหกรรม จำเป็นต้องร้องขอให้ผู้ผลิต แสดงเอกสารการรับรองที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดําเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นอาจต้องได้รับการตรวจสอบ จากหน่วยงานที่กํากับดูแลด้านนั้น ๆ และบ่อยครั้งที่การรับรองเหล่านี้ ต้องการหลักฐานว่าบริษัทของคุณ ได้ทำการ สอบเทียบเครื่องมือวัด มาแล้ว ซึ่งจะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ สามารถสื่อสารผลลัพธ์ออกมา ได้อย่างแม่นยํา ดังนั้นการสอบเทียบอุปกรณ์ ก่อนทำการผลิต จึงมีความสำคัญไม่น้อย  

MIT เป็นผู้นำด้านการ สอบเทียบเครื่องมือวัด “ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ MIT ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จาก TISI และ ANAB  ด้วยประสบการณ์การให้บริการสอบเทียบยาวนานกว่า 22 ปี  ในขอบข่ายการบริการที่ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมการผลิต อาทิเช่น การวัดอัตราการไหลของของเหลว (Liquid Flow Meter), การวัดอัตราการไหลของอากาศและแก๊ส (Air & Gas Flow Meter), อุณหภูมิ (Temperature), ความชื้น (Humidity), ความเร็วลม (Air Velocity), ความดัน (Pressure), มวล (Mass), ไฟฟ้า (Electrical) เป็นต้น โดยมีสโลแกนที่บริษัทเน้นย้ำเสมอว่า “The best calibration you can trust.”  ลูกค้าเชื่อมั่นและไว้วางใจได้ว่า MIT มอบบริการงานสอบเทียบที่ดีที่สุดให้กับท่าน

MIT ผู้นำการ อบเทียบเครื่องมือวัด ด้วยเทคโนโลยี เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพและให้บริการอย่างฉับไว ลูกค้าสามารถรับ Audit ได้ง่ายและสะดวกสบายด้วยระบบออนไลน์กับโปรแกรม MIT iPlus 

ค้นหาห้องปฏิบัติการ สอบเทียบเครื่องมือวัด ที่มีมาตรฐานและการบริการรวดเร็วที่สุดในไทย ด้วย MIT iPlus แอพลิเคชั่นออนไลน์ ที่พร้อมให้บริการสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วประเทศไทย”

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด

สายด่วน : +66 (0)87-779-5111
Line : @mitiplus
Facebook : Miracle International Technology Co., Ltd.
อีเมล : info@mit.in.th