มิราเคิลฯเข้าเยี่ยมชม และรายงานข้อมูลการให้บริการที่สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น

มิราเคิลฯเข้าเยี่ยมชม และรายงานข้อมูลการให้บริการที่สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น

ผู้บริหาร และคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด นำโดยกรรมการบริหาร ฝ่ายบริหาร คุณนุชนาฎ จิตต์สอาด ได้เข้าเยี่ยมชม และรายงานข้อมูลการให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม กับ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ซึ่งเป็นลูกค้าที่ใช้บริการของมิราเคิลฯ มาอย่างยาวนาน เพื่อเป็นการเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานร่วมกัน พร้อมทั้งรับข้อเสนอจากลูกค้าเพื่อต่อยอดการบริการให้ดีที่สุด และเป็นที่พึงพอใจ ณ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 27 มิ.ย. 66

มิราเคิลฯ ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้ใจในบริการของเรา และให้เข้าเยี่ยมชมในองค์กรของ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด มา ณ ที่นี้