safety first มั่นใจในความปลอดภัยจาก MIT

เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ในพื้นที่การทำงานที่มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ไม่ว่าจะงานด้านอุตสาหกรรมใดๆ ซึ่งอาจเกิดได้จากทั้งสิ่งของ อุปกรณ์ที่อันตราย สถานที่ และตัวผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคคลที่อยู่ใกล้เคียง ฉะนั้นการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยคืออีกหนึ่งสิ่งสำคัญสำหรับพนักงาน และผู้ให้บริการงานในภาคอุตสาหกรรม

การมีอุปกรณ์ป้องกันสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ที่ครบถ้วนถูกต้อง และสภาพที่สมบูรณ์ สำคัญมากที่จะช่วยให้การทำงานห่างไกลจากอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสุขภาพ ร่างกาย ของทั้งผู้ปฎิบัติงาน ผู้ร่วมงาน วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนสินค้าที่อาจได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเหล่านั้น

เพื่อป้องกันการเกิดเหตุ และปกป้องส่วนต่างๆของร่างกาย ซึ่งแต่ละประเภทของงาน ต่างก็มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันออกไป การตระหนักถึงการป้องกันระวังอันตราย เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ และลดการสัมผัสกับอันตรายที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บการเจ็บป่วย อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล รวมถึงสิ่งของป้องกันต่างๆ คือสิ่งที่ช่วยให้การทำงานมีความปลอดภัย มั่นใจ ลดการเกิดอุบัติเหตุมากยิ่งขึ้น และอีกข้อที่สำคัญ
การทำสิ่งเจือปนลงสู่สินค้า ซึ่งหากผิดพลาดจะสร้างความเสียหายได้อย่างมหาศาลเกินจะคำนวนได้ถึงขั้นปิดกิจการก็เป็นได้ ทั้งค่าใช้จ่ายในการถูกปรับ หรือถูกดำเนินคดี การรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งผู้คนที่ใช้สินค้าอุปโภค บริโภค อาจเจ็บไข้ได้ป่วย ได้รับอุบัติเหติ หรือเสียชีวิตจากสิ่งเหล่านั้น นำพาไปสู่การเสียชื่อเสียง ภาพลักษณ์ที่สั่งสมมาขององค์กรได้”
การ Safety ในทุกขั้นตอนจึงสำคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และการสอบเทียบก็เป็นส่วนสำคัญที่จะข้องเกี่ยวกับสายการผลิตด้วย

บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ให้บริการงานสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมแบบครบกระบวนการให้กับ อุตสาหกรรมมากมายตั้งแต่ภาคการศึกษา การวิจัย การก่อสร้าง เทคโนโลยี การผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค พลังงาน การแพทย์ และอื่นๆ มิราเคิลฯ ให้ความสำคัญกับการ Safety เป็นหัวใจหลักอีก1สิ่งของการให้บริการงานสอบเทียบ นอกเหนือจากการป้องกันตัวผู้ปฏิบัติงานขององค์กรแล้ว มิราเคิลฯ มองถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้าของเราด้วย ฉะนั้นทุกครั้งของการเข้าปฏิบัติงานให้ลูกค้าไม่ว่าอุตสาหกรรมใด เรายึดมั่นว่าจะต้องพร้อม100% ทั้งผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องเข้าสำรวจพื้นที่ให้รอบคอบ วางแผนเตรียมงาน พักผ่อนอย่างเพียงพอ ตรวจสอบความพร้อมเครื่องมือ อีกสิ่งที่ขาดไม่ได้คือความพร้อมสมบูรณ์ และครบถ้วนของอุปกรณ์ Safety ซึ่งแต่ละงาน หรืออุตสาหกรรมก็จะมีความแตกต่างกันด้วย เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ มิราเคิลฯ จะได้รับการอบรมจากทั้งส่วนกลาง เอกชน ภาครัฐ เช่นกรมแรงงาน รวมทั้งในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะ เช่นไฟฟ้า ที่สูง ที่อับอากาศ ปิโตรเคมี ฯลฯ เพื่อความมั่นใจ และการันตีได้ว่ามิราเคิลฯ เข้าบริการให้กับลูกค้าแล้ว อุ่นใจ ปลอดภัย ต่อพื้นที่ บุคลากร ทรัพสินขององค์กรท่านอย่างแน่นอน

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดของเรา ช่วยให้คุณสามารถมั่นใจได้เลยว่า อุปกรณ์เครื่องมือวัดทุกชิ้น จะได้รับการสอบเทียบเครื่องมือวัดอย่างถูกต้อง แม่นยำ เที่ยงตรง ใช้งานได้อย่างไร้ความกังวล และบริการที่มากกว่าแค่งานสอบเทียบ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด

สายด่วน : +66 (0)87-779-5111
Line : @mitiplus
Facebook : Miracle International Technology Co., Ltd.
อีเมล : info@mit.in.th