ตลาดบริการสอบเทียบมูลค่า 8.1 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2573 รายงานพิเศษโดย MarketsandMarkets™

ชิคาโก , 11 ส.ค. 2566 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ –ตลาดบริการสอบเทียบคาด ว่าจะเติบโตจาก5.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2566 เป็น8.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 โดยมีอัตรา CAGR 5.3% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ ตามรายงานฉบับใหม่โดย MarketsandMarkets ™. ปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเน้นที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมในเรื่องความแม่นยำ ความแม่นยำ และการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านกฎระเบียบ ผลักดันการเติบโตของตลาดบริการสอบเทียบ

ขอบเขตรายงานตลาดบริการสอบเทียบ:

รายงานความครอบคลุม รายละเอียด
รายได้จากตลาดในปี 2566 5.7 พันล้านดอลลาร์
มูลค่าโดยประมาณภายในปี 2573 8.1 พันล้านดอลลาร์
อัตราการเจริญเติบโต มีแนวโน้มเติบโตที่ CAGR ที่ 5.3%
ขนาดตลาดที่มีให้สำหรับ 2019–2030
ระยะเวลาพยากรณ์ พ.ศ. 2566–2573
หน่วยพยากรณ์ มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ/พันล้าน)
รายงานความครอบคลุม การคาดการณ์รายได้ ภาพรวมการแข่งขัน ปัจจัยการเติบโต และแนวโน้ม
กลุ่มที่ครอบคลุม โดยการพิสูจน์อักษร การประยุกต์ใช้ และภาค
ครอบคลุมภูมิศาสตร์ อเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชียแปซิฟิก และส่วนที่เหลือของโลก
ความท้าทายทางการตลาดที่สำคัญ คุณสมบัติการสอบเทียบในตัวของเครื่องมือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โอกาสทางการตลาดที่สำคัญ การกำเนิดของเทคโนโลยี 5G และการใช้งานเครือข่าย LTE และ LTE-Advanced (4G)
ตัวขับเคลื่อนตลาดที่สำคัญ ความต้องการอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพและการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นในการผลิตที่มีความแม่นยำ

 

เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าและเครื่องมือมีความซับซ้อนมากขึ้น ความจำเป็นในการรักษาการวัดที่แม่นยำและอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ก็เพิ่มมากขึ้น บริการสอบเทียบตอบสนองความต้องการนี้โดยรับประกันว่าเครื่องมือและเครื่องมือทำงานภายในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ระบุ ซึ่งมีส่วนช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวม

ตามประเภทบริการ ประเภทบริการไฟฟ้าที่จะครองส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ที่สุดในช่วงระยะเวลาคาดการณ์
เนื่องจากปัจจัยสำคัญหลายประการ บริการสอบเทียบทางไฟฟ้าจึงมีแนวโน้มที่จะครองส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่ที่สุดในปัจจัยด้านบริการสอบเทียบโดยรวม ประการแรก การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการผลิตไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และระบบอัตโนมัติ ได้สร้างความต้องการอย่างมากสำหรับบริการสอบเทียบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือไฟฟ้า ประการที่สอง เนื่องจากเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์ไฟฟ้าจึงมีความซับซ้อนและซับซ้อนมากขึ้น จำเป็นต้องมีการสอบเทียบที่แม่นยำเพื่อรักษาความแม่นยำและฟังก์ชันการทำงาน ประการที่สาม มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยที่เข้มงวดในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพ การบินและอวกาศ และยานยนต์ ขับเคลื่อนความต้องการการวัดทางไฟฟ้าที่แม่นยำ และเพิ่มความต้องการบริการสอบเทียบ นอกจากนี้ การนำแหล่งพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีสมาร์ทกริดมาใช้เพิ่มมากขึ้น จำเป็นต้องมีการสอบเทียบที่เชื่อถือได้ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบเหล่านี้จะมีการบูรณาการและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ บริการสอบเทียบทางไฟฟ้าจึงกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับอุตสาหกรรมที่มุ่งหวังที่จะรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพสูงสุดของอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งนำไปสู่ส่วนแบ่งการตลาดที่โดดเด่น

กลุ่มอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติมีแนวโน้มที่จะครองส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ที่สุดระหว่างปี 2566 ถึง 2573
ภาคส่วนอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติได้รับการปรับปรุงในแง่ของความสามารถในการจ่าย การใช้งาน การบังคับใช้ และคุณภาพตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยมีความก้าวหน้าในด้านระบบอัตโนมัติอย่างสม่ำเสมอ ภาคอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติใช้บริการสอบเทียบสำหรับชิ้นส่วนต่างๆ ในสายการประกอบ เช่น การสอบเทียบทางไฟฟ้าเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องจักร CNC (การควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์) อย่างเหมาะสม การสอบเทียบทางกลเพื่อให้แน่ใจว่าคุณลักษณะเวกเตอร์มาตรฐาน เช่น ความดัน แรงบิด และการไหลของเครื่องจักร การสอบเทียบมิติสำหรับคุณลักษณะทางกายภาพ เช่น ความยาว ระดับ มุม และอื่นๆ ของเครื่องจักร และบริการสอบเทียบทางอุณหพลศาสตร์เพื่ออ่านและสอบเทียบอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นในสภาพแวดล้อมการทำงาน แม้ในพื้นที่อันตราย ดังนั้นบริการสอบเทียบจึงมีการใช้งานอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมและยานยนต์ แอปพลิเคชันอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติในตลาดบริการสอบเทียบหมายถึงการใช้บริการสอบเทียบสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบและกระบวนการอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงการผลิต ยานยนต์ การบินและอวกาศ เภสัชภัณฑ์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่การวัดที่แม่นยำและประสิทธิภาพที่แม่นยำมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการรักษาการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม การนำระบบอัตโนมัติมาใช้มากขึ้นในภาคส่วนเหล่านี้ผลักดันให้เกิดความต้องการบริการสอบเทียบเพื่อรับประกันความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเครื่องมือและเซ็นเซอร์ที่ใช้ในเครื่องจักรอัตโนมัติและระบบควบคุม ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและประสิทธิผลในท้ายที่สุด

อเมริกาเหนือมีแนวโน้มที่จะมีส่วนแบ่งการตลาดใหญ่เป็นอันดับสองในตลาดบริการสอบเทียบทั่วโลกในช่วงระยะเวลาคาดการณ์
ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์อเมริกาเหนือคาดว่าจะมีส่วนแบ่งตลาดใหญ่เป็นอันดับสองในอุตสาหกรรมบริการสอบเทียบ ความโดดเด่นนี้เป็นผลมาจากภูมิทัศน์ทางอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งของภูมิภาค ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เข้มงวด และการเน้นการควบคุมคุณภาพในภาคส่วนต่างๆ โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีขั้นสูงของทวีปและการนำแนวปฏิบัติด้านการผลิตที่มีความแม่นยำมาใช้อย่างกว้างขวาง มีส่วนช่วยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดบริการสอบเทียบ

อเมริกาเหนือ เป็นภูมิภาคที่ กำลังเติบโตโดยมีประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโก ตลาดบริการสอบเทียบในอเมริกาเหนือกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีความสำคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมต่างๆ ในภูมิภาค หนึ่งในแรงขับเคลื่อนหลักของตลาดนี้คือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภูมิภาค อเมริกาเหนือมีชื่อเสียงในด้านเทคโนโลยีล้ำสมัยและเครื่องมือวัดที่ซับซ้อน ซึ่งจำเป็นต้องมีการสอบเทียบที่แม่นยำเพื่อรักษาความแม่นยำและความน่าเชื่อถือ อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การบินและอวกาศ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และการดูแลสุขภาพต้องพึ่งพาบริการสอบเทียบเป็นอย่างมาก เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับมาตรฐานและกฎระเบียบด้านคุณภาพที่เข้มงวด นอกจากนี้,ภูมิทัศน์ทางอุตสาหกรรม ของอเมริกาเหนือเน้นย้ำถึงความแม่นยำและความแม่นยำ ทำให้การสอบเทียบเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงาน ธุรกิจในภูมิภาคตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของการสอบเทียบในการรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เป็นผลให้มีการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการสอบเทียบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การใช้บริการสอบเทียบเพิ่มมากขึ้น

 

เครดิตข้อมูล : เว็บไซต์ prnewswire.com, เว็บไซต์ marketsandmarketstm.com
https://www.prnewswire.com/news-releases/calibration-services-market-worth-8-1-billion-by-2030—exclusive-report-by-marketsandmarkets-301898600.html