ใบสมัครงาน

กรอกข้อมูลด้วยตัวท่านเอง
    หรือติดต่อสมัครได้ด้วยตัวเองที่
    ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด
    214 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
    โทรศัพท์ : 02-865-4647-8 ต่อ 325,326
    E-mail: hr@mit.in.th