สมัครงานกับ บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งและเติบโตไปด้วยกัน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

c Expand All C Collapse All

รายละเอียดงาน

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัต (Calibration Service) ทั้งภายในบริษัทและภายนอกบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์. ไฟฟ้า. เครื่องมือวัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเรียน ร.ด. ปี 3
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน และโปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้
 • สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่
 • บุคลิกดี มีความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ พร้อมที่จะเรียนรู้

รายละเอียดงาน

ดำเนินการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์การตลาดในรูปแบบต่าง ๆ ( ทั้งการส่งเสริมภาพลักษณ์ และสื่อการขาย ให้เหมาะสมกับแต่ละช่องทาง ดูแล ควบคุม และปรับเปลี่ยนสื่อ บนช่องทางเว็บไซต์ รวมทั้งการรวบรวมสถิติการใช้งาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย-หญิง อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส. ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สามารถออกแบบ และใช้โปรแกรม Ai Ps และอื่นๆ ไต้
 • มีความรู้ด้านการตลาตออนไลน์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • หากมีประสบการณ์ต้านการตลาต ด้านเว็บไซต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัครงาน

 1. มาสมัครด้วยตนเอง
 2. สมัครผ่านเว็บไซต์ ของบริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล
  เทคโนโลยี จำกัด

กรอกใบสมัคร