ทำบุญเสริมศิริมงคลสำนักงานใหญ่

บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด จัดกิจกรรมภายในองค์กรเพื่อเป็นการสร้างความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ปีที่ 21 ของบริษัทฯ โดยจัดงานทำบุญให้กับสำนักงานใหญ่ (บางแค กรุงเทพฯ) และตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงานทุกท่าน เพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างความเชื่อมั่นในบริการให้กับลูกค้าทุกท่าน ทั้งนี้ช่วงเย็นได้มีการจัดงานเลี้ยงสร้างสรรค์ให้แก่พนักงานเพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการผลักดันผลงานที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพสู่ลูกค้าทุกท่านต่อไป เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม 2566 ที่ผ่านมา