จัดการได้ง่ายกว่า ด้วย E-Certificate

เงื่อนไขและคำอธิบายเพิ่มเติมของระบบ E-Cert


– MIT ยังมีบริการหรือให้แบบพิมพ์กระดาษ (Hard Copy) อยู่ตามปกติ

– หากลูกค้ายังประสงค์ใช้แบบพิมพ์กระดาษ (Hard Copy) ยังมีการพิมพ์ส่งให้ปกติตามเดิม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

– หากลูกค้าประสงค์ใช้ E-Cert. MIT จะนำส่งใบรับรองผลทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF

– การนำส่งไฟล์ E-Cert. มี 3 ช่องทางได้แก่ 1.อีเมลที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ 2.แฟลชไดร์ฟ/ทรัมไดร์ฟ 3.ดาวน์โหลดไฟล์ผ่านแอพพลิเคชั่น MIT iPLUS

– ในกรณีส่งทางอีเมลจะส่งให้ไม่เกิน 10 ฉบับ/ครั้ง

– ในกรณีใช้ ต่อครั้งมีจำนวนตั้งแต่ 11 ฉบับขึ้นไป ทาง MIT จะจัดส่งเป็นแฟลชไดร์ฟ/ทรัมไดร์ฟ ให้ลูกค้า

– แฟลชไดร์ฟ/ทรัมไดร์ฟ สามารถบรรจุไฟล์ E-Cert. ได้มากถึง 220 – 250 ฉบับ

– ในกรณีที่ต้องการแบบพิมพ์กระดาษในบางครั้งคราว สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านเจ้าหน้าที่ได้ (จะดำเนินการพิมพ์ส่งให้ตามร้องขอ) ไม่มีค่าใช้จ่าย

– หากต้องการรับเป็นไฟล์ E-Cert. / สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทางฝ่ายขายได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียน หรือสมัครใช้งาน แต่อย่างใด

– หากใบรับรอง ต้องแก้ไขหรือมีความผิดพลาด(จากทางMIT) สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ตามปกติ ไม่มีค่าใช้จ่าย

– ทั้งนี้ระยะเวลาการได้รับ E-Cert. ทั้งทางอีเมล หรือแฟลชไดร์ฟ เป็นไปตามมาตราฐาน 7-14 วัน หรือตามกำหนดที่ติดต่อ หรือตกลงกันไว้กับลูกค้า