ความท้าทายที่สำคัญสำหรับช่างเทคนิคการสอบเทียบ

บริการสอบเทียบทั้งภายในองค์กรและผู้ให้บริการสอบเทียบ ที่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการของส่วนงานไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีข้อกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ จากการสำรวจโดย Fluke Calibration ผู้นำด้านเครื่องมือและซอฟต์แวร์การสอบเทียบที่แม่นยำ ระบุถึงความท้าทายที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบเทียบกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน วิธีที่พวกเขารับมือกับปัญหาเหล่านี้ และสิ่งที่พวกเขาคิดว่าจะเป็นความท้าทายในอนาคต

การสำรวจโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบเทียบ ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการสอบเทียบมากกว่า 750 ครั้งต่อปี พบว่า 54% เข้ารับการสอบเทียบโดยใช้ทรัพยากรที่น้อยลงในขณะที่ปริมาณงานเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่กล่าวว่าพวกเขากำลังพยายามตอบสนองความต้องการการสอบเทียบที่มากขึ้นและซับซ้อนมากขึ้นโดยใช้ช่างเทคนิคที่มีทักษะน้อยลง นอกจากนี้ 49% กล่าวว่าพวกเขาจะเกษียณในอีกห้าปีข้างหน้าหรือเปลี่ยนอาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (52%) กล่าวว่าประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเป็นหนึ่งในแง่มุมที่ท้าทายที่สุดของงานสอบเทียบในปัจจุบัน ตามมาด้วยความจำเป็นในการสอบเทียบให้เร็วขึ้น (48%) และใช้อุปกรณ์ที่ล้าสมัย (47%)

“ผลการสำรวจสอดคล้องกับสิ่งที่ Fluke Calibrationได้ยินจากลูกค้า ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบเทียบ” Bill Gaviria ผู้จัดการโปรแกรมผลิตภัณฑ์ ด้านไฟฟ้า/RF ของ Fluke Calibration กล่าว “อุตสาหกรรมกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนื่องจากมีการใช้ระบบอัตโนมัติและอุปกรณ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้น เหนือสิ่งอื่นใด และผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบเทียบก็ประสบปัญหาปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในฐานะผู้นำด้านการสอบเทียบมายาวนาน Fluke มุ่งมั่นที่จะเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างเฉียบแหลม และพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น”

การสำรวจยังเผยให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการสอบเทียบและผู้ให้บริการหลายรายลงทุนมากขึ้นในการฝึกอบรมเพื่อลดช่องว่างด้านทักษะ และพึ่งพาซอฟต์แวร์อัตโนมัติมากขึ้นเพื่อเพิ่มความเร็วในการสอบเทียบและรับรองกระบวนการที่สอดคล้องกัน

เครดิตข้อมูล : เว็บไซต์ automation.com, เว็บไซต์ us.flukecal.com
https://www.automation.com/en-us/articles/october-2022/increased-workloads-performing-tools-calibration?listname=Articles%20&%20News%20on%20Calibration%20&%20Test