คำอธิบายเพิ่มเติมระบบ E-Cert

– MIT ยังมีบริการหรือให้แบบพิมพ์กระดาษ (Hard Copy) อยู่ตามปกติ
ลูกค้าที่ยังต้องการใช้แบบพิมพ์กระดาษ (Hard Copy) ยังมีการพิมพ์ส่งให้ปกติตามเดิม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม *สามารถดาวน์โหลดไฟล์ผ่านแอพพลิเคชั่น MIT iPLUS

– หากลูกค้าประสงค์ใช้ E-Cert. MIT จะนำส่งใบรับรองผลทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF
– การนำส่งไฟล์ E-Cert. มี 3 ช่องทางได้แก่ 1.อีเมลที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ 2.แฟลชไดร์ฟ/ทรัมไดร์ฟ 3.ดาวน์โหลดไฟล์ผ่านแอพพลิเคชั่น MIT iPLUS
– ในกรณีส่งทางอีเมลจะส่งให้ไม่เกิน 10 ฉบับ/ครั้ง
– ในกรณีใช้ ต่อครั้งมีจำนวนตั้งแต่ 11 ฉบับขึ้นไป ทาง MIT จะจัดส่งเป็นแฟลชไดร์ฟ/ทรัมไดร์ฟ ให้ลูกค้า
– แฟลชไดร์ฟ/ทรัมไดร์ฟ สามารถบรรจุไฟล์ E-Cert. ได้มากถึง 220 – 250 ฉบับ
– ในกรณีที่ต้องการแบบพิมพ์กระดาษในบางครั้ง สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านเจ้าหน้าที่ได้ (จะดำเนินการพิมพ์ส่งให้ตามร้องขอ) ไม่มีค่าใช้จ่าย
– หากต้องการรับเป็นไฟล์ E-Cert. / สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทางฝ่ายขายได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียน หรือสมัครใช้งาน แต่อย่างใด
– หากใบรับรอง ต้องแก้ไขหรือมีความผิดพลาด(จากทางMIT) สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ตามปกติ ไม่มีค่าใช้จ่าย
– ทั้งนี้ระยะเวลาการได้รับ E-Cert. ทั้งทางอีเมล หรือแฟลชไดร์ฟ เป็นไปตามมาตราฐาน 7-14 วัน หรือตามกำหนดที่ติดต่อ หรือตกลงกันไว้