ใบเซอร์ออกภายในกี่วันหลังสอบเทียบเสร็จ

MIT ออกใบเซอร์ทันทีหลังสอบเทียบแล้วเสร็จ