การชำระสินค้าสามารถชำระได้ช่องทางใดบ้าง

สามารถชำระสินค้าได้ทั้งเงินสดและเครดิต