MIT SEMINAR 2024 “เติมพลังเพื่อการบริการให้คุณลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น”

บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดสัมนาประจำปี 2567
💝ในโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการบริการ เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ นาวีภิรมย์ หัวหิน💝
เพื่อการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรทุกภาคส่วน ให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้าในด้านบริการที่ครอบคลุม และดียิ่งขึ้น และเรามีความมุ่งมั่น มั่นใจ พร้อมให้บริการลูกค้าที่ดีกว่าเดิม