เทียบข้อแตกต่าง E-Cert. กับ Paper-Cert. ?

ระบบช่วยดูแลงานสอบเทียบ MIT iPlus จาก บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด
พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการลดโลกร้อน และรองรับการทำงานสอบเทียบแบบ Peperless 100 % ให้กับท่าน