เลือกบริษัทสอบเทียบเครื่องมือวัดอย่างไร ให้ได้มาตรฐาน และคุ้มค่า

บริษัทสอบเทียบเครื่องมือวัด

แนะนำวิธีเลือกบริษัทสอบเทียบเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) เป็นกระบวนการสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับธุรกิจที่ต้องอาศัยความแม่นยำในการวัดผลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในแวดวงอุตสาหกรรม, การแพทย์, หรือแม้กระทั่งห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ผลิตได้มากขึ้น เพราะถือเป็นการตอกย้ำถึงความแม่นยำของเครื่องมือวัดตามมาตรฐานในระดับสากล โดยจะต้องมีการสอบเทียบกับห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เท่านั้น การเลือกบริษัทสอบเทียบเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานจึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ แต่จะเลือกบริษัทสอบเทียบเครื่องมือวัดอย่างไรให้เหมาะสม? บทความนี้จะช่วยไขข้อข้องใจ พร้อมแนะนำปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา

การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) คืออะไร สำคัญอย่างไร?

การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) เป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ผลิต ถือเป็นหัวใจสำคัญของความแม่นยำในอุตสาหกรรมเลยก็ว่าได้ การสอบเทียบคือการเปรียบเทียบค่าที่แสดงโดยเครื่องมือวัดกับค่ามาตรฐานที่ทราบค่าที่แน่นอน เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือวัดนั้นทำงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้ โดยมีความสำคัญมากมาย ได้แก่

ช่วยรับประกันคุณภาพ
ผลลัพธ์ที่แม่นยำจากเครื่องมือวัดที่สอบเทียบแล้ว ช่วยรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ลดข้อบกพร่อง เพิ่มความน่าเชื่อถือ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ควบคุมการทำงาน
การสอบเทียบวัดเครื่องมือจะช่วยให้สามารถควบคุมกระบวนการผลิตหรือการดำเนินงานต่าง ๆ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดได้ ป้องกันความผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทำงานได้มากยิ่งขึ้น

ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
การตรวจจับความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัดได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในกรณีที่เครื่องมือหรืออุปกรณ์เสียหาย การแก้ไขงานซ้ำซ้อน และการหยุดชะงักของกระบวนการผลิต

สร้างความปลอดภัย
ในบางอุตสาหกรรม เช่น การแพทย์ หรือ อุตสาหกรรมเคมี การสอบเทียบเครื่องมือวัดเป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ

5 ปัจจัยสำคัญในการเลือกบริษัทสอบเทียบเครื่องมือวัด ให้ตอบโจทย์มากที่สุด

การเลือกผู้ให้บริการสอบเทียบที่เชื่อถือได้และได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ผู้ให้บริการสอบเทียบควรมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจว่า การสอบเทียบเครื่องมือวัดจะมีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นไปตามข้อกำหนด โดยจะต้องประกอบไปด้วย 5 ปัจจัย ดังนี้

มาตรฐานและการรับรอง

 • ตรวจสอบการรับรองมาตรฐาน เช่น ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่รับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
 • สอบถามขอบเขตการรับรอง ว่าครอบคลุมเครื่องมือวัดที่คุณต้องการสอบเทียบหรือไม่
 • พิจารณาความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม บางบริษัทอาจเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น เครื่องมือแพทย์, เครื่องมือไฟฟ้า

ประสบการณ์และความน่าเชื่อถือ

 • ระยะเวลาการดำเนินธุรกิจมากน้อยแค่ไหน เพราะบริษัทสอบเทียบเครื่องมือวัดที่เปิดมานานมักมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่มากกว่า
 • สังเกตจากผลงานที่ผ่านมาและฐานลูกค้า ศึกษาข้อมูลบริษัท, รีวิวจากลูกค้า, และผลงานที่ผ่านมาเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือ
 • สังเกตจากความพร้อมในการให้บริการ พิจารณาความรวดเร็วในการตอบสนอง, ระยะเวลาการสอบเทียบ, และบริการหลังการขาย
 • การบริการที่มาพร้อมกับการให้ความรู้แก่ผู้รับบริการในเชิงเทคนิค และวิชาการที่ถูกต้อง

เทคโนโลยีและอุปกรณ์

 • ความทันสมัยของอุปกรณ์ บริษัทสอบเทียบเครื่องมือวัดควรมีเครื่องมือสอบเทียบที่ทันสมัยและได้รับการดูแลรักษาอย่างดี และทวนสอบถูกต้อง
 • ความสามารถในการสอบเทียบ ตรวจสอบว่าบริษัทสามารถสอบเทียบเครื่องมือวัดตามช่วงการวัดและความละเอียดที่คุณต้องการ
 • สอบถามเกี่ยวกับวิธีการสอบเทียบที่บริษัทใช้ มีเทคนิคการสอบเทียบอย่างไร
 • เครื่องมือที่ช่วยบริหารงานสอบเทียบที่ครบถ้วน อาทิ การแจ้งเตือนรอบสอบเทียบ, การค้นหาตรวจสอบข้อมูลได้รอบด้าน เป็นต้น

ราคาและความคุ้มค่า

 • เปรียบเทียบราคา ขอใบเสนอราคาจากหลายบริษัทเพื่อเปรียบเทียบราคาและบริการ
 • พิจารณาความคุ้มค่า เพราะราคาไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่สำคัญ ควรพิจารณาคุณภาพ, ความน่าเชื่อถือ, และบริการโดยรวม
 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก็สำคัญเช่นกัน ควรสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าอะไหล่, หรือค่าบริการเร่งด่วน
 • ความคุ้มค่าของการบริการที่มีคุณภาพ ไม่ก่อเกิดผลกระทบในการผลิตภายหลัง เช่นการเข้าบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพ สอบเทียบตามหลักเกณฑ์ แก้ไขปัญหาได้ฉับไว

การสื่อสารและความเข้าใจ

 • บริษัทสอบเทียบเครื่องมือวัด ควรมีความเข้าใจในความต้องการเฉพาะของธุรกิจและอุตสาหกรรมของลูกค้าอย่างเฉพาะเจาะจง
 • ควรมีการสื่อสารอย่างชัดเจนและตอบข้อสงสัยอย่างครบถ้วน โปร่งใส และให้ข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการสอบเทียบ
 • รายงานผลการสอบเทียบ ตรวจสอบว่ารายงานผลการสอบเทียบมีข้อมูลครบถ้วนและเข้าใจง่าย

การเลือกบริษัทสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ได้มาตรฐานและคุ้มค่า เป็นการลงทุนที่สำคัญสำหรับหลาย ๆ ธุรกิจ โดยการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้งานมีความถูกต้องแม่นยำ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาว และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

หากกำลังมองหาบริษัทสอบเทียบเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และตอบโจทย์ต่อทุกธุรกิจมากที่สุด เลือกที่ MIT บริษัทสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ครบวงจร สามารถบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทุกภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วประเทศให้แก่ผู้ต้องการได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงรักษามาตรฐานการดูแลผู้ใช้บริการได้อย่างแข็งแกร่งในตลอดเวลาและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้า ให้ดำเนินการด้วยความราบรื่น เพื่อรักษาความเป็นผู้นำ และความยั่งยืนทางด้านงานบริการสอบเทียบอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด

สายด่วน : +66 (0)87-779-5111
Line : @mitiplus
Facebook : Miracle International Technology Co., Ltd.
อีเมล : info@mit.in.th