ทำไมต้องสอบเทียบเครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือน (vibration calibration)

     ทุกท่านคงมองภาพออกถึงการทำงานของเครื่องจักรไม่ว่าเครื่องจักรประเภทใดล้วนมีการสั่นสะเทือนไม่มาก ก็น้อยด้วยกันทั้งนั้น และเมื่อมีการสั่นสะเทือนก็จะต้องมีขีด หรือกำหนดที่เครื่องมือ เครื่องจักรเหล่านั้นสั่นไหว แต่หากเกินกำหนดการสั่นสะเทือนเป็นไปได้ว่ากำลังทำงานอย่างผิดปกติ ซึ่งอาจมีสาเหตุจากเครื่องจักรชำรุด ชิ้นส่วนสึกหลอ หมดอายุการใช้งาน หรือหลุดหลวม ก็เป็นได้ทั้งนั้น

     ด้วยเหตุนี้การเฝ้าระวังดูแล บำรุงรักษา สร้างความน่าเชื่อถือ จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความใส่ใจมาก โดยเฉพาะแรงสั่นสะเทือนของเครื่องจักรขนาดใหญ่ซึ่งสามารถสร้างผลกระทบได้ตั้งแต่ตัวเครื่อง ผู้ใช้งาน อุปกรณ์ใกล้เคียง หรือแม้แต่โครงสร้างอาคารได้ กระทั่งเครื่องจักรขนาดเล็กแรงสั่นไม่มากอาจจะมีความเสียหายแค่ตัวเครื่องมือ แต่หากเป็นเครื่องมือที่สำคัญต่อการผลิตแล้วชำรุดก็อาจจะก่อเกิดความเสียหายครั้งใหญ่ได้

“เพราะความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนนั้นมหาศาล ไม่ว่าเครื่องมือเล็ก หรือเครื่องจักรใหญ่”

     ดังนั้นความสำคัญของการรักษาอุปกรณ์ของคุณให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี การบำรุงรักษาดูแล และการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยให้หลีกเลี่ยงการหยุดการทำงานที่ไม่คาดคิด การซ่อมแซมตอนอาการหนัก หรืออาจจะถึงขั้นเปลี่ยนเครื่องมือที่มีค่าใช้จ่ายสูง และหยุดทำงานโดยไม่จำเป็น

     การสอบเทียบแรงสั่นสะเทือน (vibration calibration) จะช่วยให้ท่านวินิจฉัยปัญหาได้ ประเมินปัญหาได้ และดำเนินการตรวจสอบ บำรุง หรือซ่อมแซมแก้ไข ได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายลุกลามบานปลาย

     พอเห็นภาพถึงความจำเป็นในการสอบเทียบแรงสั่นสะเทือน กันแล้วว่าจะมีส่วนช่วยป้องกันความเสียหาย และลดต้นทุนให้กับองค์กรอย่างไร ดังนั้นเมื่อท่านมีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบแรงสั่นสะเทือนแล้ว ก็ควรอย่างยิ่งที่จะทำการสอบเทียบอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อความเที่ยงตรงในการวัด เพื่อป้องกันปัญหาจากการวัดผิดพลาด และวินิจฉัยปัญหาได้ถูกต้องจากค่าระดับสั่นสะเทือนที่ท่านได้รับ