กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567

ประมวลภาพโครงการทำดีเพื่อตอบแทนสังคม ในวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 และเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนวัดไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม