Language
พิธีเทวาภิเษกศาลพระพรหมอุบลบันดาลประทานพร
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 10.25 น. กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และพนักงานบริษัท จัดพิธีเทวาภิเษกศาลพระพรหมอุบลบันดาลประทานพร องค์ท้าวมหาพรหมเนื้อสัมฤทธิ์ปิดทอง 4 พักตร์ 8 กร ขนาดสูง 19 นิ้ว หน้าตัก 9 นิ้ว (มีจำนวนสร้างเพียง 999 องค์) ณ บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด
โดยมีพระครูพิพัฒน์ศีลาจาร (ดิลก ปริสุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพรัตนาราม ให้เกียรติเป็นผู้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ตั้งศาลพระพรหม ตามด้วยพิธีบวงสรวง และอัญเชิญพระพรหมอุบลบันดาลประทานพร ประทับบนศาล เพื่อเสริมสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรือง ให้แก่บริษัทฯ และผู้มาร่วมพิธีบวงสรวงตั้งศาลพระพรหม ณ บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด

Gallery