ส่งท้ายปี ฟรี 2 ชั้น

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

1. สำหรับทุกท่านที่ใช้บริการสอบเทียบเครื่องมือ Air Flow & Velocity ทุกประเภท กับ มิราเคิลฯ อาทิ Variable Area Air Flowmeter, Digital Air Flow Meter, Turbine Flow Meter และอื่นๆ ตรวจสอบประเภทอุปกรณ์เพิ่มเติมคลิกที่นี่

2. ทำการสั่งซื้อบริการ ภายในวันที่ 1-31 ธันวาคม 66

3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*สนใจติดต่อพนักงานขายที่ดูแลท่าน หรือ HOT LINE : 087-7795111